Elektronische Aangifte

Criminaliteitspreventie Elektronische delictregistratie Jaarlijks wordt voor ruim zevenhonderd miljoen gulden aan goederen uit winkels gestolen. Van potten pindakaas, spijkerbroeken, parfums en blikken verf tot zakken chips, truien, make-up en boormachines. Honderden magazijnen vol. Ooit zijn de goederen onze winkels binnengekomen. Ze gingen er ook weer uit, maar niet langs de kassa. Om de winkelcriminaliteit beter te kunnen bestrijden, meent de Nederlandse overheid dat de drempel voor winkeliers om melding te maken van een strafbaar feit, omlaag moet. Immers, hoe meer de winkeliers ´┐Żn politie en justitie weten over de aard en omvang van winkelcriminaliteit, des te beter deze bestreden kan worden.

Uit het proefproject blijkt dat het doen van aangifte per e-mail technisch te realiseren is. Zowel de detailhandel als de politie lijkt echter nog niet klaar voor een landelijke invoering van de elektronische registratie en aangifte van delicten. Het percentage ondernemers dat op dit moment gebruik kan en wil maken van de mogelijkheid om elektronisch aangifte te doen, is tamelijk gering. Bovendien wordt verwacht dat het bij de politie nog geruime tijd zal duren voordat automatische verwerking van aangiften per e-mail naar het BPS-systeem van de politie (technisch, organisatorisch en juridisch) gerealiseerd kan worden. Gepubliceerd op: 28 februari 2000