OverlastDonatie

Nieuwe maatregel sorteert groot effect

Winkeldief betaalt sowieso 151 euro Van een verslaggeefster

AMSTERDAM - Dieven die iets stelen in winkelcentrum Osdorp in Amsterdam moeten voortaan 151 euro betalen aan de gedupeerde winkelier wegens de veroorzaakte 'overlast en oponthoud'. Het is een extra - civiele - maatregel, naast de strafrechtelijke procedure die tegen op heterdaad gepakte winkeldieven wordt ingesteld. Van het project gaat een preventieve werking uit, aldus bedenker Arie van Os, van Van Os Partners in Amersfoort. Het aantal diefstallen in het winkelcentrum is sinds de invoering aanzienlijk gedaald. De uitvoerder is de Stichting Overlast Donatie Amsterdam. Voorafgaand is uitgebreid overleg geweest met politie en justitie. In de bij de proef aangesloten winkels hangen borden met daarop de tekst 'Van elke winkeldiefstal doen wij aangifte en bovendien brengen wij de dader 151 euro in rekening voor oponthoud en overlast.' Op het moment dat een dief, ondanks die borden, besluit toch iets te stelen, schendt hij een overeenkomst, aldus Van Os. Wordt een dief betrapt, dan vult de ondernemer een formulier in, verstrekt door de stichting. De dief, de stichting en de politie krijgen daar een afschrift van. "Wij nemen zijn vordering vervolgens over en handelen het af. Wij blijven de zaak vervolgens volgen," aldus Van Os.

Als de dief weigert zijn gegevens te geven, zal de politie die verstrekken, aldus Van Os. "Wij zijn op dat moment partij in het strafproces." De stichting schrijft vervolgens twee maal een brief aan de dader met het verzoek te betalen. Doet hij dat niet, dan volgt bezoek van een deurwaarderskantoor. "Ons streven is het geld te innen voor de zitting. Lukt dat niet, dan voegen wij ons in het strafproces." De aangesloten winkels worden, voordat de stichting de overeenkomst met hen aangaat, gecontroleerd op veiligheidsniveau. "Ze moeten voldoen aan de normen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Vooralsnog kan de 'overlastdonatie' alleen worden verhaald bij een diefstal op heterdaad.

De ondernemers zijn enthousiast, vooral omdat het aantal gevallen van winkeldiefstal duidelijk is afgenomen. Het grootste deel van de 151 euro gaat naar de winkelier, een klein deel naar de stichting. De 151 euro is vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris van een winkelmedewerker en een bedrijfsleider en de tijd die men kwijt is aan de afhandeling van een diefstal. Volgens Van Os zijn binnenkort de winkels op de Arenaboulevard aan de beurt.

Parool 16 augustus 2006.

Security Award

Uneto beveiligingsinstallateurs profileren zich met Riant als beveiligingsadviseurs Riant van Uneto wint Nationale Security Award Op dinsdag 19 september ontving de heer Rien van der Linden de Nationale Security Award voor Riant. Van der Linden is bestuurslid van de Sectie Beveiliging van Uneto en voorzitter van de werkgroep die de ontwikkeling van Riant begeleid heeft. De prijs werd uitgereikt op de eerste dag van het Nationale Security Congres in het Evoluon in Eindhoven.

Op basis van Riant benadert de Uneto beveiligingsadviseur de totale organisatie en daarmee het beveiligingsvraagstuk van zijn opdrachtgever op een integrale wijze. Namens Uneto zei Rien van der Linden blij verrast te zijn met de prijs. Daarbij prees hij met name het volledige bestuur van de Sectie Beveiliging dat het initiatief heeft genomen om te komen tot Riant. Ook sprak hij een woord van dank uit aan de leden van de werkgroep Riant en het bureau Van Os en Partners bij de ontwikkeling van dit instrument. Met het programma Riant in de hand is de beveiligingsinstallateur vanaf nu een beveiligingsadviseur die opdrachtgevers op een professionele manier bijstaat bij een integrale benadering van het beveiligingsvraagstuk. Strategisch en professioneel instrument Voor de Uneto-beveiligingsinstallateurs is Riant een strategisch en professioneel instrument. Strategisch omdat Riant uniek is �n uitgaat van een integrale beveiligingsfilosofie. Professioneel omdat de onderliggende software periodiek beoordeeld en zonodig aangepast zal worden aan veranderingen in criminaliteit, maatschappij, techniek en beveiliging.

Het professionele karakter blijkt ook uit de software die ervoor zorgt dat het uiteindelijke Riant-beveiligingsadvies 100% maatwerk is. De Riant-adviseur levert de opdrachtgever continu�teit, een heldere kijk op veiligheid en schadebeperking door bewustwording. Riant richt zich met beveiligingsadviezen op organisaties tot ca. 250 medewerkers. In het programma kan intern een keuze worden gemaakt uit negen verschillende profielen. Dit zijn de industrie, de bouw, de detailhandel, de groothandel, de dienstverlening, de horeca, de zorgsector, het onderwijs of logistiek en transport.

De Uneto-beveiligingsinstallateur zal zich met Riant kunnen profileren als beveiligingsadviseur. Het biedt hen de mogelijkheid om in de markt een hogere toegevoegde waarde te genereren. De Riant-deelnemers in de sectie zijn dan ook heel positief. Riant is in mei van dit jaar opgeleverd en wordt inmiddels in de praktijk toegepast. Opdrachtgevers zijn razend enthousiast zijn. Voor de klant betekent Riant dat zijn beveilligingsvraagstuk van alle kanten wordt benaderd. Gebruikmakend van Riant geeft de beveiligingsadviseur de klant een advies op maat. De klant voorkomt hiermee onnodige verliezen en hij vergroot het welzijn van zijn medewerkers.