Kennissystemen Maatadvisering

Voor het uitvoeren van de winkelscan, kiest de brancheorganisatie voor de mode-, sport- en schoenendetailhandel Mitex, voor de expertise van Van Os/Partners. Tijdens een bezoek aan de winkel stelt een deskundige van Van Os/Partners aan de hand van een uitgekiende checklist het preventieniveau. Daarna geeft deze deskundige in een persoonlijk gesprek met winkelverantwoordelijke, direct inzicht in de noodzakelijke verbeteracties. Een schriftelijk verslag van dit winkelbezoek met verwijzingen naar relevante hoofdstukken in de bijgesloten handleiding "winkelcriminaliteit te lijf", wordt kort hierna toegesuurd.

In opdracht van de brancheorganisatie NSO zijn 1200 ondernemers in de tabaksdetailhandel op maat geadviseerd over de veiligheidssituatie in de winkel. Hiervoor werd een speciaal kennissysteem ontwikkeld. De geautomatiseerd opgestelde rapportage ontving van de deelnemende tabaksdetaillisten veel waardering. De aanbevolen verbetervoorstellen werden als adequaat beoordeeld.