Begeleiding

Winkels in binnenstad zijn veiliger van een onzer verslaggevers ZWOLLE - 13 november 2001 - Het project winkelcriminaliteit heeft in Zwolle zijn vruchten afgeworpen. Niet alleen voelt driekwart van de deelnemende winkeliers zich veiliger, ook is het aantal winkeldiefstallen teruggedrongen. En dat is niet overal in Nederland zo. Bijna honderd van de 320 ondernemers in de Zwolse binnenstad nemen deel aan het project winkeldiefstal. Centraal in het project staat het alarmsysteem waarmee een winkelier, wanneer hij het slachtoffer wordt van diefstal of bedreiging, zijn buren kan oproepen. Daarnaast hebben de deelnemers opleidingen gevolgd over het opsporen van winkeldieven en de beste wijze om tegen ze op te treden. Ook zijn ze getraind. Politiefunctionaris Gert Telman heeft als eindscriptie van een opleiding het project winkelcriminaliteit geëvalueerd.

Het project werd in 1995 opgezet na een enorme toename van het aantal winkeldiefstallen. De ongeveer honderd deelnemende winkeliers geven het project een dikke voldoende, bleek uit de resultaten die Telman gisteren presenteerde. 98 Procent van de deelnemers is positief over het alarmsysteem en 88 procent is scherper gaan letten op winkeldieven. Die verraden hun aanwezigheid bijvoorbeeld doordat ze dicht bij de schappen staan en veel om zich heen kijken. Van de geënqueteerde deelnemers aan het project zegt 73 procent zich veiliger te voelen en stelt 77 procent dat de band met de politie versterkt is.

Exacte cijfers over de ontwikkeling van het aantal diefstallen had de politie niet voorhanden. Wel is duidelijk dat het aantal winkeldiefstallen en het aantal aanhoudingen de afgelopen zes jaar is afgenomen. Dat is daarom zo opmerkelijk, omdat elders in het politiedistrict het aantal winkeldiefstallen en aanhoudingen juist is toegenomen. Han Sijgers, voorzitter van winkeliersvereniging City Centrum roemde bij de presentatie de samenwerking tussen ondernemers en politie die in weinig Nederlandse steden zo intensief zou zijn. Dat winkeldiefstal nog eens volledig wordt bedwongen achtte Sijgers echter een illussie. ‘Vijftig procent van de winkeldiefstallen komt op naam van het eigen personeel. En je kunt niet bij ieder schap een camera hangen.‘