OverlastDonatie

Nieuwe maatregel sorteert groot effect

Winkeldief betaalt sowieso 151 euro Van een verslaggeefster

AMSTERDAM - Dieven die iets stelen in winkelcentrum Osdorp in Amsterdam moeten voortaan 151 euro betalen aan de gedupeerde winkelier wegens de veroorzaakte 'overlast en oponthoud'. Het is een extra - civiele - maatregel, naast de strafrechtelijke procedure die tegen op heterdaad gepakte winkeldieven wordt ingesteld. Van het project gaat een preventieve werking uit, aldus bedenker Arie van Os, van Van Os Partners in Amersfoort. Het aantal diefstallen in het winkelcentrum is sinds de invoering aanzienlijk gedaald. De uitvoerder is de Stichting Overlast Donatie Amsterdam. Voorafgaand is uitgebreid overleg geweest met politie en justitie. In de bij de proef aangesloten winkels hangen borden met daarop de tekst 'Van elke winkeldiefstal doen wij aangifte en bovendien brengen wij de dader 151 euro in rekening voor oponthoud en overlast.' Op het moment dat een dief, ondanks die borden, besluit toch iets te stelen, schendt hij een overeenkomst, aldus Van Os. Wordt een dief betrapt, dan vult de ondernemer een formulier in, verstrekt door de stichting. De dief, de stichting en de politie krijgen daar een afschrift van. "Wij nemen zijn vordering vervolgens over en handelen het af. Wij blijven de zaak vervolgens volgen," aldus Van Os.

Als de dief weigert zijn gegevens te geven, zal de politie die verstrekken, aldus Van Os. "Wij zijn op dat moment partij in het strafproces." De stichting schrijft vervolgens twee maal een brief aan de dader met het verzoek te betalen. Doet hij dat niet, dan volgt bezoek van een deurwaarderskantoor. "Ons streven is het geld te innen voor de zitting. Lukt dat niet, dan voegen wij ons in het strafproces." De aangesloten winkels worden, voordat de stichting de overeenkomst met hen aangaat, gecontroleerd op veiligheidsniveau. "Ze moeten voldoen aan de normen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Vooralsnog kan de 'overlastdonatie' alleen worden verhaald bij een diefstal op heterdaad.

De ondernemers zijn enthousiast, vooral omdat het aantal gevallen van winkeldiefstal duidelijk is afgenomen. Het grootste deel van de 151 euro gaat naar de winkelier, een klein deel naar de stichting. De 151 euro is vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris van een winkelmedewerker en een bedrijfsleider en de tijd die men kwijt is aan de afhandeling van een diefstal. Volgens Van Os zijn binnenkort de winkels op de Arenaboulevard aan de beurt.

Parool 16 augustus 2006.