Training effectief reageren bij winkeldiefstal.  

Van Os / Partners ontwikkelde een uitgebalanceerde aanpak van winkeldiefstal, door uw medewerkers in de rol van verkoper, op het juiste moment, trefzeker contact te laten maken met een klant die winkeldiefstalgedrag vertoont. Het "verkoopgesprek" blijkt zeer effectief om winkeldieven op andere gedachten te brengen. Een praktische training die aansluit bij de talenten van de winkelbezetting.

In een compacte training in het eigen bedrijf leren de deelnemers:

  • Afwijkende klantgedragingen te herkennen.
  • Een verkoopgesprek op trefzekere wijze uit te voeren.
  • Begonnen winkeldiefstalgedrag op te merken.
  • Winkeldieven op een correcte manier aan te spreken.
  • De juridische aspecten om een winkeldief aan te houden.
  • Samen te werken met observatie- en detectiesystemen.
  • De toepassing van winkelverboden.
  • Aangifte te doen bij de politie.

De training wordt aangepast aan de branchespecifieke kenmerken van uw winkel.

Voor het oefenen in het herkennen van diefstalgedrag en het aanpreken van de winkeldieven, wordt een professionele rollenspelacteur ingezet. 

Een uitgebreide reader wordt na de training uitgereikt.

Van Os / Partners voert reeds 15 jaar winkeldiefstaltrainingen uit. Daardoor is een schat van ervaring ontstaan dat de deelnemers ten dienste staat. Als oudste bureau zijn wij aan onze stand verplicht voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebied van winkeldiefstalaanpak. De veranderde dadergroep, de steeds nieuwe trucs van de winkeldieven, de ontwikkelingen in techniek en opsporingemethoden worden steeds geintegreerd in de training. Met het deelnemen aan een training van Van Os / Partners weet u dat u getraind bent op basis van de meest actuele inzichten op dit gebied.