Fraudepreventie

De schade tengevolge van fraude in de detailhandel en horeca is van ongekende omvang. Taboe rond dit onderwerp en het ontbreken van een effectieve aanpak is er debet aan dat dit sluipend probleem deze omvang heeft aangenomen. Van Os/Partners beschikt over een aanpak voor interne-fraude (stelende medewerkers) en externe-fraude (gepleegd door klanten/gasten of leveranciers). De aanpak van fraude in het MKB vergt maatwerk. Na een intake-gesprek presenteert Van Os/Partners eerst een plan van aanpak waarmee het gehele traject inzichtelijk gemaakt wordt en de opdrachtgever ruimschoots sturingsmogelijkheden biedt. Indien preventie van fraude uw directe belangstelling heeft, informeren we u graag verder over:

  • de training herkennen van fraudeurs
  • de normstellende vergadering over interne diefstal, regels en handhaving.

Onderzoek naar aard en omvang wordt desgewenst uitgevoerd door specialisten in fraudeopsporing.