Speciale Trainingen

Criminaliteitsbeheersing vergt in een organisatie vaak andere vaardigheden. In verband daarmee zijn er door Van Os/Partners een aantal speciale trainingen ontwikkeld die ertoe bijdragen de kernactiviteit van de organisatie te versterken. Onderstaand treft u een aantal trainingen die inmiddels als moduletraining aangeboden worden.

  • Coachvaardigheden
  • Visitatietraining
  • Verkoopvaardigheden
  • Adviesvaardigheden
  • Projectmatig werken
  • Agressiehantering voor bibliotheekmedewerkers
  • Agressiehantering en handhavingsvaardigheden voor medewerkers in zwembaden en recreatiebedrijven