Training veilig gedrag tijdens een overval!

 

Maximale veiligheid voor de medewerkers en de klanten, was uitgangspunt bij het ontwikkelen van de overvaltraining. Het devies "Geef gewoon maar alles mee!" leidt vaak niet tot het beoogde veilig gedrag. De deelnemers maken kennis met de vier fases van een overval en ontdekken hierbij de risicofases. Hiermee ontwikkelt ieder voor zich zijn of haar persoonlijk veilig gedrag waardoor in de aanvang van de overval een optimale veiligheid ontstaat. Om gedurende de overval steeds veilig gedrag te blijven vertonen, oefenen zij in een uiterst veilige manier van overvalhantering.

Tijdens deze training vinden uitsluitend aangekondigde rollenspellen plaats. Mede daardoor onderscheidt deze training zich door oefeningen die geen enkele traumatiserende uitwerking hebben. 

De deelnemers zijn uiteindelijke in staat om:

  • Het overvalrisico te beperken
  • Een individueel veilig gedrag te ontwikkelen
  • Een overvalsituatie te hanteren volgens het RAAK-pricipe
  • Om te gaan met slachtofferschap.
  • In te spelen op  nieuwe observatiemiddelen en opsporingsmethoden

Voor het oefenen in het veilig gedrag wordt een professionele rollenspelacteur ingezet.

Van Os / Partners voert reeds 15 jaar overvaltrainingen uit. Daardoor is een schat van ervaring ontstaan dat de deelnemers ten dienste staat. Als oudste bureau zijn wij aan onze stand verplicht voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebied van overvaltrainingen. De veranderde dadergroep, de andere manier van werken van de overvallers, de ontwikkelingen in techniek en opsporingemethoden worden steeds geintegreerd in de training. Met het deelnemen aan een overvaltraining van Van Os / Partners weet u dat u getraind bent op basis van de meest actuele inzichten op dit gebied.

RAAK

Zodra de overvaller in de zaak is, is het niet meer mogelijk de overval te voorkomen. Het enige dat nu nog rest is u zodanig te gedragen dat u de grootste kans heeft de overval met "zo min mogelijk kleerscheuren" te doorstaan. Dit gedrag wordt tijdens een training van Van Os /& Partners getraind met een rollenspelacteur. Op een zeer verantwoorde wijze, wordt niet traumatiserend een stress-inprenting uitgevoerd. Deze methode, zo blijkt na duizenden deelnemers, zorgt ervoor dat de deelnemer tijdens een overeenkomstige stress-situatie het aangeleerde gedrag zullen vertonen. De methode behandelt het gedrag volgens het RAAK-principe. Zie ook de vakbladen.

Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven en Kijken.

�Van Os & Partners