Training omgaan met agressie
Raad te weten met een agressieve klant door conflictgedrag te vermijden. De nieuw ontwikkelde aanpak van agressie in gebaseerd op een eenvoudig en effectief gebleken inzicht. In een compacte praktische training leren de deelnemers trefzeker te communiceren. Door ervaringen op te doen in korte rollenspellen herkennen zij welke invloed zij uit kunnen oefenen op het verloop van het gesprek. In escalerende situaties ontdekken zij de waarde van het duidelijk stellen van grenzen.

Deze training is ontwikkeld voor mensen werkzaam in de detailhandel, horeca, gezondheidszorg, baliefuncties en handhavingsfuncties.

In een compacte training die zomogelijk in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd leren de deelnemers:

  • Escalatie in een gesprek te voorkomen
  • Een ge�scaleerd gesprek te corrigeren
  • Grenzen aan te geven
  • Een handhavingsgesprek te voeren
  • De LaSTIG/STOP methode te hanteren

Van Os / Partners voert reeds 15 jaar agressietraining uit. Daardoor is een schat van ervaring ontstaan dat u ten dienste staat. Het is onze uitdaging steeds voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebied van agressieaanpak. Met het deelnemen aan een training van Van Os / Partners weet u dat u getraind bent op basis van de meest actuele inzichten op dit gebied.

LaSTIG/STOP
Om gesprekken in goede banen te leiden of te corrigeren oefenen de deelnemers met een robuuste theorie. De theorie is gebaseerd op een normale gspreksvoering die iedereen beheerst. Het verschil is echter dat in spannende situties ten onrechte hiervan wordt afgeweken. Aan de hand van situaties in de rollenspellen, ontleend aan de praktijk van de deelnemers, leren zij onderscheid te maken in de aanpak van een:

  • agressie gericht op de "zaak"
  • agressie gericht op jezelf.

Van Os/Partners 2006